"Een schijnbaar onschuldige beweging van de rechterarm... We meten de intensiteit en de kwaliteit van het werk dat met het IRF-team wordt gedaan om tot dit gebaar te komen".
- zijn vader Gwen Quemener

Onze kampen