Steun ons

U kunt ons een schenking via overschrijving

Stichting Intensieve Revalidatie
Rue du Buc, 35 - 5530 Evrehailles (Yvoir)
FINTRO Bank - BE40 1431 1462 1163

Leg een legaat aan IRF zonder uw erfgenamen te benadelen dankzij het duo-legaat

Overweegt u om in uw testament een schenking te doen aan IRF, maar wilt u voorkomen dat uw erfgenamen worden benadeeld?

Het duo-legaat is de oplossing: je zet je erfgenamen niet in het nadeel en laat ze in sommige gevallen zelfs minder erfbelasting betalen en het eigen vermogen in hun erfenis vergroten. Tijdens een erfenis kan, afhankelijk van de mate van verwantschap, de erfbelasting oplopen tot 80%. Vaak hebben de erfgenamen maar een klein deel van de som over. Door het duo-legaat komt bijna je hele erfenis toe aan de erfgenamen. Op welke manier ? Het is de stichting die zorgt voor de erfrechten van uw andere erfgenamen. Je brengt ze niet in het nadeel, ze betalen minder erfbelasting en je ondersteunt patiënten die het nodig hebben. Raadpleeg uw notaris voor meer informatie over duo-legaten.

Waar zijn schenkingen en legaten voor: het IRF Support Fund

Om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan intensieve revalidatiecursussen en de mogelijkheid te demonstreren om ze te organiseren door betalende professionals, heeft IRF besloten een ondersteuningsfonds op te richten. Concreet: de gezinnen van de kinderen die voor de stage komen, betalen een onafhankelijke professional die een percentage aan IRF betaalt om de kosten van het huren van het gebouw en de aanschaf van apparatuur te dekken. Zodra deze kosten zijn gedekt, worden zowel het overschot als de schenkingen / legaten ontvangen door

Bedankt

Sinds de oprichting in 2010 heeft IRF geprofiteerd van de steun van veel mensen die ervoor hebben gezorgd dat de verschillende projecten het daglicht zagen. Veel dank aan elk van hen. Naast particuliere donaties wordt IRF ondersteund door stichtingen of bedrijven. Een speciale dank gaat uit naar de Pierre Guilmot Foundation, die ons vanaf onze eerste stappen heeft gesteund en vele dromen mogelijk heeft gemaakt. Onze oprechte dank aan CODABOX voor het kiezen van IRF als een van de goede doelen die zij hun klanten ter ondersteuning bieden. Een grote dank aan Tecnix sprl die deze nieuwe website aan IRF heeft geschonken.