Intensieve therapieën en motorisch leren

Intensieve therapieën

Waar gaat het over ?

Momenteel zijn de behandelingen die objectief gezien de beste mogelijkheden hebben getoond om de functionele capaciteiten van kinderen met hersenverlamming te verbeteren, intensieve typebehandelingen, gebaseerd op motorisch leren (2 tot 3 weken intensieve revalidatie met een tempo van enkele uren per week). dag). Deze intensieve sessies worden gepresenteerd in de vorm van zomerkampen. De effectiviteit van verschillende intensieve revalidatiemodaliteiten is aangetoond, zowel in termen van motorische vaardigheden als in dagelijkse autonomie. Sommige van deze therapieën zijn specifiek gericht op de bovenste ledematen (CIMT of HABIT), andere richten zich op de bovenste en onderste ledematen (HABIT-ILE). Al deze therapieën zijn gericht op de behoeften van het kind en zijn gezin, waarbij therapeutische doelen worden gedefinieerd die verband houden met het dagelijkse leven van kinderen en hun eisen.

Waarom werkt het?

De therapeutische principes die aan deze therapieën ten grondslag liggen, maken gebruik van de theorieën van motorisch leren. Een beetje zoals het leren van een muziekinstrument of een complex sportief gebaar. Het principe is om de vrijwillige motorische controle van kinderen te stimuleren door in games en activiteiten een groot aantal keren het type beweging dat we willen zien ontstaan ​​te herhalen en geleidelijk het type beweging dat wordt voorgesteld te maken. (vormgeven). Als de nieuwe motorische controle eenmaal is ontwikkeld, worden de verworven bewegingen omgezet in activiteiten van het dagelijks leven om de doelen te bereiken die met de kinderen en hun ouders zijn gesteld. Dit proces genereert veranderingen in de organisatie en structuur van de hersenen. De aldus ontwikkelde nieuwe capaciteiten blijven ook behouden indien ze frequent worden gebruikt en overdraagbaar naar andere functionele situaties.